UCHWAŁA Nr 248/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 248/2011

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: ustanowienia nagrody za uzyskanie najlepszych wyników Lekarskiego
Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego


Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
1. Ogłosić konkurs dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej w 2011 roku.
2. Ustanowić nagrodę w wysokości 500 zł netto dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki w egzaminach wymienionych w punkcie 1.

§2
Nagroda zostanie wypłacona po ogłoszeniu wyników każdej edycji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

§3
Nagroda zostanie wypłacona trzem lekarzom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz jednemu lekarzowi dentyście, który uzyskał najlepszy wynik Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

§4
Do realizacji uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6592