UCHWAŁA NR 12/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 12/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach VI kadencji

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami kadencyjnymi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach absolutorium z działalności w VI kadencji (w latach 2009-2013).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4667