UCHWAŁA Nr 109/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 109/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Pracować w POZ i przetrwać”, który odbędzie się 5.10-12.12.2015r.
- Warsztaty ortopedyczne na nieutrwalonych preparatach anatomicznych Cadaver kurs dwudniowy „Protezoplastyka pierwotna stawu biodrowego z dojścia przedniego bezpośredniego (DAA)” który odbędzie się o okresie 26.05-31.12.2015r.
- Warsztaty ortopedyczne na nieutrwalonych preparatach anatomicznych Cadaver kurs dwudniowy „Protezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego (MBT)” który odbędzie się o okresie 27.05-31.12.2015r.
ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                                          Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                              Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3738