UCHWAŁA Nr 817-57/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 817-57/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 

 

              Sekretarz                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 363