UCHWAŁA Nr 62/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 62/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 marca 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego księgowości.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty 10.000 zł + VAT na przeprowadzenie audytu wewnętrznego księgowości i rozliczeń podatkowych ŚIL obejmujących lata 2011-2016 w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu osiąganych przychodów oraz dochodów zwolnionych z tego podatku.
2. Wykonanie audytu powierzyć Spółce Doradztwa Podatkowego AFRO-TAX sp. z o. o. w Warszawie.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy.

§2

Zobowiązać Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Skarbnik                                                                 Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1988