UCHWAŁA Nr 225/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 225/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 września 2016 r.

 

w sprawie: wstępnego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Przyjąć do akceptującej wiadomości wstępny kosztorys prac remontowo-modernizacyjnych budynku Dom Lekarza, przedstawiony przez Wiceprezesa ORL Rafała Kiełkowskiego.

§2

Zobowiązać Wiceprezesa ORL Rafała Kiełkowskiego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                Sekretarz                                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-09-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 2138