UCHWAŁA Nr 148/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 148/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 9.300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup komputera stacjonarnego, laptopa, oprogramowania, nagrywarki BlueRay oraz drukarki dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Podyplomowego oraz Działu informacyjno-prasowego.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                  Skarbnik                                                                        Prezes

      Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz

                                                     

 

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-05-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2997