UCHWAŁA NR 1/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 1/2016


XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), postanawia:


§1

Uchwalić regulamin obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 

                   Sekretarz                                                                                           Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                                      XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                       Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 3321