UCHWAŁA Nr 320/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 320/2019

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 maja 2019 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wynajem autokarów.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 6.600 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) – ze środków Komisji ds. Młodych Lekarzy - na wynajem dwóch autokarów dla 110 lekarzy, którzy wezmą udział w strajku rezydentów w dniu 1.06.2019r.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 308