UCHWAŁA Nr 178/2016 Prezydium ORL

      UCHWAŁA Nr 178/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Pacjent, który dużo wie”, który odbędzie się 1.09-31.12.2016 r.
- „Międzynarodowe Medyczne Spotkania i Konferencje Naukowe cz. 1. Umiejętność Prezentacji i Autoprezentacji na Międzynarodowych Medycznych Spotkaniach
i Konferencjach Naukowych”, który odbędzie się od 1.09-31.12.2016 r.
- „Międzynarodowe Medyczne Spotkania i Konferencje Naukowe cz. 2. Jak zaistnieć
w międzynarodowych medycznych towarzystwach naukowych”, który odbędzie się
od 1.09-31.12.2016 r.
- „Międzynarodowe Medyczne Spotkania i Konferencje Naukowe cz. 3. Komunikacja, rozmowa, dyskusja, dyplomacja i poprawność polityczna relacjach na międzynarodowych medycznych spotkaniach i konferencjach naukowych”, który odbędzie się od 1.09-31.12.2016 r.
- „Zarządzanie projektami/przedsięwzięciami medycznymi – podstawy oraz jak zaplanować medyczne spotkanie naukowe, warsztaty, małą konferencję ”, który odbędzie się od 1.09-31.12.2016 r.
- „Podstawy poprawnego pisania i redakcji medycznych artykułów naukowych w języku angielskim ”, który odbędzie się 1.09-31.12.2016 r.
- „1. Zarządzanie projektami/przedsięwzięciami medycznymi – podstawy Jak planować, by wygrać (z czasem, stresem i budżetem), 2. jak zaplanować medyczne spotkanie naukowe, warsztaty, małą konferencję, 3. Jak zbudować efektywny zespół medyczny
i co to jest kultura organizacji, 4. Wizerunek osobisty, wizerunek lekarza Jak Cię widzą, tak Cię piszą – jak żyć bez maski i cieszyć się szacunkiem ”, który odbędzie się od 1.09-31.12.2016 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

 


§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Sekretarz                                                             Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                 Jacek Kozakiewicz
 

 

        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2059