UCHWAŁA Nr 22/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 22/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, §3 ust. 4 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 312/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, zmienionego uchwałą nr 21/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.01.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, nadto na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej Jacka Kozakiewicza w związku z uchwałą Nr 313/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. uchwala, co następuje:

§1
Powołuje Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej w składzie:
1) Dr Emilian Kocot
2) Prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda
3) Dr Zygmunt Szwed

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1961