UCHWAŁA Nr 1343/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1343/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 października 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Zdrowie Publiczne” – kurs specjalizacyjny, który odbędzie się 5-14.11.2018 r.
2. „Prawo Medyczne” – kurs specjalizacyjny, który odbędzie się 3-05.12.2018 r.
3. „Co nas czeka jesienią? Zakażenia górnych dróg oddechowych, postępowanie – wskazówki praktyczne „ – kurs doskonalący, który odbędzie się 24.10-14.11.2018 r.
4. „Nowe standardy w leczeniu clostridium difficile” – kurs doskonalący, który odbędzie się 14.11.2018 r.
5. „Ratownictwo medyczne” – kurs specjalizacyjny, który odbędzie się 5.11-21.12.2018 r.
6. „Grupa wsparcia i rozwój osobisto-zawodowego lekarza i lekarza dentysty” – kurs doskonalący w 3 edycjach, który odbędzie się 19.10-31.12.2018 r.
7. „I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Logopedów i Fizjoterapeutów”, który odbędzie się 19.10.2018 r.
8. Język angielski dla lekarzy, który odbędzie się w okresie październik 2018-czerwiec 2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
9. „IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna. Błąd medyczny, czyli jak działać, by nie stał się udziałem pacjenta lub medyka”, który odbędzie się 26.10.2018 r.
- ze środków OROZ
10. „Odpowiedzialność zawodowa lekarza w aspekcie obowiązującej procedury” kurs doskonalący, który odbędzie się 12-14.10.2018 r. – ze środków ORL
11. „Pułapki mogące czyhać na biegłego opiniującego w postępowaniu sądowym (karnym)” – kurs doskonalący, który odbędzie się 16.11.2018 r.
- ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                    Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-10-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 673