UCHWAŁA Nr 36/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 36/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa
do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora
Fundacji „Pro Medico”.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Tadeusza Urbana - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico” z siedzibą w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem, jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 889