UCHWAŁA Nr 18/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 18/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarzy

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1


Przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na organizację Balu Lekarzy, który odbędzie się
19 stycznia 2013 r. w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Zastępca Sekretarza                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                             Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5520