UCHWAŁA Nr 87/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 87/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 marca 2016 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyasygnować kwotę 18.900 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów
i Rencistów - na sfinansowanie spotkania integracyjnego Komisji ds. Emerytów
i Rencistów w terminie 23-26 czerwca 2016 r., które odbędzie się w Kotlinie Jeleniogórskiej.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§2
1. Wyasygnować kwotę 35.700 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów
i Rencistów - na sfinansowanie wyjazdowych zajęć Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w terminie 14-21 maja 2016 r., które odbędą się w Brennej.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§3
1. Wyasygnować kwotę 18.000 zł - ze środków budżetowych poszczególnych organów - na sfinansowanie wyjazdowego spotkania przedstawicieli organów izbowych w terminie 25-29 maja 2016 r., które odbędzie się w Pradze.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§4
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                                 Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2653