OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU Z DNIA 15.02.2017

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
dr Andrzeja Grucy


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
dr Andrzeja Grucy w związku ze śmiercią członka OSL w Katowicach.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-02-18
Ilość odsłon artykułu 1604