UCHWAŁA Nr 337/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 337/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 października 2013 r.

 

w sprawie: ustanowienia nagrody za uzyskanie najlepszych wyników Lekarskiego
Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego


Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
1. Ogłosić konkurs dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej i jesiennej w 2013 roku.
2. Ustanowić nagrodę w wysokości 1000 zł netto dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki w egzaminach wymienionych w punkcie 1.

§2
Nagroda zostanie wypłacona po ogłoszeniu wyników każdej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

§3
Nagroda zostanie wypłacona siedmiu lekarzom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz sześciu lekarzom dentystom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

§4
Do realizacji uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                                Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-10-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-12
Ilość odsłon artykułu 5396