UCHWAŁA Nr 189/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 189/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2017/2018


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 125), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) w zw. z §1 pkt. 10 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Wprowadzić regulamin przyznawania miejsc stażowych w sesji 2017/2018. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Zespół ds. Staży Podyplomowych, działający w ramach Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej, do stosowania regulaminu w trakcie przyznawania miejsc stażowych.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

                Sekretarz                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej  Rady Lekarskiej


            Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1546