UCHWAŁA Nr 78/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 78/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia dla obrońców z urzędu

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1

Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia dla członków ŚIL występujących w charakterze obrońców z urzędu w postępowaniach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Katowicach.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-11-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4239