UCHWAŁA NR 5/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 5/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
za rok 2013

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4663