UCHWAŁA Nr 213/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 213/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Zakażenia HIV i AIDS- co każdy lekarz i lekarz stomatolog na ten temat wiedzieć powinien”, które odbędzie się 6.11.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępowanie w przypadku zakażeń wirusami hepatotropowymi: -zakażenia wirusami HAV, HBV, HCV, -zakażenia innymi wirusami” które odbędzie się 27.11.2012r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Śląska Konferencja Medycyny Estetycznej”, która odbędzie się 13.10.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według aktualnych wytycznych”, które odbędzie się w październiku 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci według nowych wytycznych”, które odbędzie się w październiku 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Zaawansowany kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych”, które odbędzie się 11.10.2012r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa noworodków i niemowląt”, które odbędzie się 11.09.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, które odbędzie się w październiku 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Kurs podstawowy USG”, które odbędzie się 7.12.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- Język angielski, który odbędzie się październik 2012-czerwiec 2013 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Zimowe spotkania ze stomatologią. Od juniora do seniora”, które odbędzie się 14.12.2012 r. – ze środków Komisji Stomatologicznej

- „Crown-down_ współczesny kanon opracowywania kanałów korzeniowych. Kompendium wprowadzające do codziennego stosowania aktualnych standardów w endodoncji”, które odbędzie się 28.09.2012 r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Współpraca zespołów stomatologicznych kluczem do doskonałej organizacji pracy gabinetu”, które odbędzie się 2.10.2012 r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Asertywność”, które odbędzie się w październiku 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Stomatologicznej
- „Zarządzanie czasem w praktyce lekarza i lekarza stomatologa”, które odbędzie się w październiku 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Stomatologicznej
- „Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne lekarza w sytuacjach konfliktowych- kurs wyjazdowy”, które odbędzie się w listopadzie 2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego, Komisji Stomatologicznej i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Postępy w chorobach wewnętrznych. Kurs atestacyjny, podsumowujący.”, które odbędzie się 10-28.09.2012 r.
- „Nowoczesne metody leczenia zmian związanych z fotostarzeniem skóry”, które odbędzie się 28.06.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Stomatologicznej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                       Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5743