UCHWAŁA NR 19/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 19/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 


w sprawie: wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

1. XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 44 członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach VII kadencji, w tym 37 lekarzy i 7 lekarzy dentystów w osobach:

1. Borysławski Stanisław lekarz
2. Cholewa Zenon lekarz
3. Cieślicki Jan lekarz
4. Depta Eugeniusz lekarz
5. Dobosz Dariusz lekarz
6. Duda Wiesław lekarz
7. Dziedzic Mieczysław lekarz
8. Frey Krystian lekarz
9. Glińska Anna lekarz
10. Góral Grzegorz lekarz
11. Gruenpeter Paweł lekarz
12. Hamankiewicz Maciej lekarz
13. Heyda Janusz lekarz
14. Klosa Zygmunt lekarz
15. Kopocz Stefan lekarz
16. Korniak Danuta lekarz
17. Lekston Andrzej lekarz
18. Markowski Jarosław lekarz
19. Marquardt Wojciech lekarz
20. Mendel Żywisław lekarz
21. Michalak Janusz lekarz
22. Milejski Janusz lekarz
23. Ochudło Stanisław lekarz
24. Olender Jacek lekarz
25. Pabis Jerzy lekarz
26. Pojda Stefan lekarz
27. Postek Andrzej lekarz
28. Potempa Marek lekarz
29. Rdes Jerzy lekarz
30. Rogala-Poborska Iwona lekarz
31. Romańczyk Tomasz lekarz
32. Seredyński Marek lekarz
33. Sosada Krystyn lekarz
34. Szwed Zygmunt lekarz
35. Wawrzynek Zygfryd lekarz
36. Zimoń Urszula lekarz
37. Ziora Katarzyna lekarz

1. Baron Antoni lekarz dentysta
2. Borgiel-Marek Halina lekarz dentysta
3. Jurczak Adam lekarz dentysta
4. Kiełkowski Rafal lekarz dentysta
5. Mysiak Stanisław lekarz dentysta
6. Prudel Norbert lekarz dentysta
7. Sommerlik-Biernat Aleksandra lekarz dentysta

2. Dwa mandaty przypadające lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 5247