UCHWAŁA Nr 52/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 52/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 listopada 2016 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały Nr 2/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28.01.2015 r. w sprawie nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego
Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i 5 oraz w zw. z art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522), postanawia:

§1

Zmienić §4 uchwały Nr 2/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„Nagrody przyznawane są lekarzom oraz lekarzom dentystom, którzy kolejno uzyskali trzy najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w pięcioprocentowej grupie najlepszych wyników spośród wszystkich zdających w danej sesji egzaminacyjnej lekarzy lub lekarzy dentystów.”

§2

Ustalić się tekst jednolity uchwały nr 2/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do nagród przyznanych za sesje egzaminacyjne w 2016 roku.

  

                    Sekretarz                                                                                Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

 

 

 Załącznik
do uchwały nr 52/2016
ORL w Katowicach
z dnia 16.11.2016 r.

UCHWAŁA Nr 2/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i 5 oraz w zw. z art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) postanawia:

§1
Ustanowić nagrodę za najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwaną dalej nagrodą.

§2
Nagroda przyznawana jest, począwszy od sesji egzaminacyjnej wiosennej w 2014 r., lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w chwili zdawania egzaminu byli członkami Śląskiej Izby Lekarskiej i wypełniali obowiązki wynikające z przynależności do Śląskiej Izby Lekarskiej.

§3
Każdy lekarz i lekarz dentysta może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

§4
Nagroda przyznawana jest trzem lekarzom oraz trzem lekarzom dentystom, których wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uplasował się w pięcioprocentowej grupie najlepszych wyników spośród wszystkich zdających w danej sesji egzaminacyjnej lekarzy lub lekarzy dentystów.

§5
Nagroda wynosi:
a) 2000 zł za najlepszy wynik obliczony według § 4 uchwały,
b) 1500 zł za drugi w wynik obliczony według § 4 uchwały,
c) 1000 zł za trzeci wynik obliczony według § 4 uchwały.

§6
Realizację uchwały powierza się Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

§7
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                         Sekretarz                                                                               Prezes

           Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-11-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2328