UCHWAŁA Nr 33/2014 ORL

UCHWAŁA NR 33/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 14 maja 2014 r.

 


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2013

 


Na podstawie art. 219 §3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm), w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach z działalności w roku 2013 w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-05-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-13
Ilość odsłon artykułu 4816