UCHWAŁA NR 3/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 3/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt c regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2013 Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7.12.2013 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Katarzyna Ziora
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
5. Z-ca Sekretarza – Bartłomiej Kiszka
6. Z-ca Sekretarza – Dariusz Dobosz
7. Z-ca Sekretarza – Grażyna Sobol-Milejska

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4545