Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14.01.2010 r. wybory uzup. do prezydium ORL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 14 stycznia 2010 r.

o wynikach wyborów uzupełniających na Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

Na podstawie §49 ust. 1 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów a Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2010 r. wyborów uzupełniających na członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ogłasza się, że:

1. Członkiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach został wybrany:
- Wojciech Marquardt

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2010-01-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6989