OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW DO ORL Z DNIA 07.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:

§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Baron Antoni
2. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewa Zenon
5. lek. Cieślicki Jan
6. lek. Depta Eugeniusz
7. lek. Dobosz Dariusz
8. lek. Duda Wiesław
9. lek. Dziedzic Mieczysław
10. lek. Frey Krystian
11. lek. Glińska Anna
12. lek. Góral Grzegorz
13. lek. Gruenpeter Paweł
14. lek. Hamankiewicz Maciej
15. lek. Heyda Janusz
16. lek. dent. Jurczak Adam
17. lek. dent. Kiełkowski Rafał
18. lek. Klosa Zygmunt
19. lek. Kopocz Stefan
20. lek. Korniak Danuta
21. lek. Lekston Andrzej
22. lek. Markowski Jarosław
23. lek. Marquardt Wojciech
24. lek. Mendel Żywisław
25. lek. Michalak Janusz
26. lek. Milejski Janusz
27. lek. dent. Mysiak Stanisław
28. lek. Ochudło Stanisław
29. lek. Olender Jacek
30. lek. Pabis Jerzy
31. lek. Pojda Stefan
32. lek. Postek Andrzej
33. lek. Potempa Marek
34. lek. dent. Prudel Norbert
35. lek. Rdes Jerzy
36. lek. Rogala-Poborska Iwona
37. lek. Romańczyk Tomasz
38. lek. Seredyński Marek
39. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
40. lek. Sosada Krystyn
41. lek. Szwed Zygmunt
42. lek. Wawrzynek Zygfryd
43. lek. Zimoń Urszula
44. lek. Ziora Katarzyna

 
Przewodniczący Zjazdu                                                                          Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                         Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ilość odsłon artykułu 4862