UCHWAŁA Nr 159/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 159/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup Kalendarza Lekarza 2017

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 4750 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup 190 egzemplarzy Kalendarza Lekarza 2017.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                         Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2620