UCHWAŁA Nr 405/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 405/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz zgodnie z §1 pkt 1 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Dokonać przeglądu i oceny funkcjonalności bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie pod kątem: celowości utrzymywania bazy na potrzeby Śląskiej Izby Lekarskiej, koniecznych i planowanych nakładów na polepszenie warunków korzystania z bazy, możliwości i sposobu zwiększenia stopnia wykorzystania miejsc noclegowych.

§2

Upoważnić członkinię Prezydium ORL w Katowicach Kol. Aleksandrę Sommerlik-Biernat do podejmowania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej czynności w celu realizacji zadania określonego w Paragrafie 1.

§3

Zobowiązać Kol. Aleksandrę Sommerlik-Biernat do złożenia w terminie do 30 listopada 2018 roku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach pisemnego sprawozdania z podjętych działań wraz z końcowymi wnioskami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                      Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 785