wrzesień 2019

 

 

 

 

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1346-7

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1348-9

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1350-2

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1353

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1354-5

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1356-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1358-9

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1360

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1361

zmiany miejsca do odbywania stażu podyplowowego

1362

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1363

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

1364

przyznania nagrody za specjalizację

1365

wydania książki

1366

zawarcia umowy na wynajem auli i sal szkoleniowych

1367-9

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1370

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1371-2

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1373

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1374-6

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1377

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1378

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1379-80

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1381

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1382-3

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1384

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1385

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1386-7

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1388

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1389-92

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1393-1409

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

1410-12

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1413

skierowania do odbywania stazu podyplomowego

1414

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1415

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1416-9

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1420

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1421

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1422

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

1423

przyznania nagrody za specjalizację

1424

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

1425

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

1426

zawarcia umowy na modernizację systemu alarmowego

1427

wymiany części instalacji CO

1428

uchwała osobowa

1429-55

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

1456

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1457-8

zmiana uchwały Prezydium ORL w Katowicach z dnia 21.08.2019 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

1459

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1460

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1461

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1462

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 532