UCHWAŁA Nr 51/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 51/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie: wyboru banków prowadzących lokatę środków pieniężnych Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. Z 2015 r. poz. 651 ze zm.) i §8 ust. 3 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej, postanawia:

§1

Upoważnić Prezydium ORL w Katowicach do lokowania środków finansowych Śląskiej Izby Lekarskiej w jednym lub kilku niżej wybranych bankach:

1. PKO Bank Polski S.A.
2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
3. Deutsche Bank Polska S.A.
4. Bank Pekao S.A.
5. ING Bank Śląski S.A.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                                    Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                       Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3325