APEL Prezydium ORL w sprawie: wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out

 APEL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 grudnia 2017 r.


do zarządzających podmiotami leczniczymi


w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out

 

W związku z wypowiadaniem przez lekarzy klauzul „opt – out” towarzyszących umowom o pracę i nie wyrażaniem zgody na kontynuowanie pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień, apelujemy do zarządzających podmiotami leczniczymi o uszanowanie ich praw pracowniczych.

Powyższe decyzje lekarzy podejmowane są w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków dla wykonywania odpowiedzialnego zawodu, co jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem powierzonej ich opiece pacjentów.

Wymaga podkreślenia fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (pomimo wypowiedzenia w/w klauzuli opt-out) dopuszczalne jest, w sytuacjach szczególnych, wydłużenie czasu pracy lekarzy zatrudnionych na zasadach umowy o pracę z 37 godzin 55 minut o maksymalnie 10 godzin 5 minut na tydzień. Skutkuje to zwiększeniem czasu pracy o dodatkowe ponad 40 godzin miesięcznie.
Jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo pacjentów, zależne w znaczącej mierze od bezpieczeństwa lekarzy, jest wspólnym celem naszych działań i leży w interesie wszystkich.

 


               Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 2101