UCHWAŁA Nr 112/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 112/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 marca 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Wstęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, który odbędzie się 23.05.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Choroby wywołane przez kleszcze – diagnostyka i leczenie”, który odbędzie się 21.05.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Medycyna Podróży”, który odbędzie się 4.06.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Interpretacja zapisu EKG dla lekarzy rodzinnych - arytmie, niedokrwienie i bloki - spotkanie drugie”, który odbędzie się 17.05.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Polityka karalności w praktyce – orzecznictwo organów dyscyplinarnych”, który odbędzie się 15.03.2014 - ze środków OROZ

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Sekretarz                                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej


         Krystian Frey                                                                              Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-03-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 5409