UCHWAŁA Nr 49/2017 ORL

  UCHWAŁA NR 49/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji przygotowanej przez Prezydium ORL w Katowicach i zamieszczenia jej na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) z związku z uchwałą nr 31/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zobowiązania Prezydium ORL w Katowicach do przygotowania informacji nt. wywiązywania się delegatów z obowiązków wynikających z ustawy o izbach lekarskich, postanawia:

§1
1. Przyjąć informację przygotowaną przez Prezydium ORL w Katowicach nt. wywiązywania się delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy, w tym członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i jej Prezydium, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, z obowiązków wynikających z art. 22 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich, w tym uczestnictwa w posiedzeniach: Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Zjazdu Lekarzy. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, zamieścić na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2
Zobowiązać Redaktora strony internetowej ŚIL do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Zastępcy Sekretarza ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1570