UCHWAŁA Nr 30/2016 ORL

 UCHWAŁA NR 30/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia, co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wykonywania uprawnień przysługujących Śląskiej Izbie Lekarskiej jako jedynemu wspólnikowi w spółce Dom Lekarza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i podejmowania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w roku 2015 zgodnie ze stanowiskiem ORL.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

             Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2278