UCHWAŁA Nr 4/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 4/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2013 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji
problemowych ORL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
uchwala co następuje:

§1

W §1 uchwały Nr 4/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 13.01.2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następującą zmianę:

1. na przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej powołuje się Krystiana Freya.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5840