UCHWAŁA NR 6/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 6/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2011.

 

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:


§1

Zatwierdzić sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                   Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 5930