STANOWISKO NR 1 XXXIII OSWZL w sprawie liczby miejsc specjalizacyjnych

STANOWISKO nr 1


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2013 r.

w sprawie liczby miejsc specjalizacyjnych


Delegaci na XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach wyrażają sprzeciw wobec niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznanych w trybie rezydenckim.
Taki sposób prowadzenia polityki zdrowotnej, poza utrudnieniem zdobywania kwalifikacji przez młodych lekarzy, stwarza zagrożenie powiększenia luki pokoleniowej wśród lekarzy specjalistów.
Niedobór wyspecjalizowanych kadr medycznych jest niebezpieczny dla ciągłości leczenia specjalistycznego chorych w wielu dziedzinach medycyny.


 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4248