UCHWAŁA NR 9/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 9/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) uchwala co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami z działalności w roku 2010 postanawia udzielić absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                             Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                   XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                          Jarosław Markowski 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6348