OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKO CZŁONKÓW OSL Z DNIA 24.03.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH
z dnia 24 marca 2018 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach

 

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres VIII kadencji 2018-2022 zostali wybrani:


1. Binkiewicz Przemysław
2. Borowicz Artur
3. Byrski Mariusz
4. Czyrnik Bogusława
5. Dyrda Adam
6. Finik Maciej
7. Flak Maria
8. Gola-Wałek Beata
9. Grabowski Tomasz
10. Gustowski Dariusz
11. Hawranek Marek
12. Iwańska Jadwiga
13. Iwański Grzegorz
14. Kies Anna
15. Kondracki Maciej
16. Mandat Mirosława
17. Miklasińska Jadwiga
18. Miklasiński Daniel
19. Mleczko Wojciech
20. Muras Andrzej
21. Nasiek-Palka Anna
22. Ociepka Bożena
23. Pruszowski Jan
24. Rynowska-Wiśniewska Jolanta
25. Sielańczyk Andrzej
26. Smętek Elżbieta
27. Stasiów Andrzej
28. Stefaniak Jarosław
29. Stencel Stefan
30. Szozda Ryszard
31. Tyczyński Andrzej
32. Włusek Mariusz
33. Wojciechowska-Wieja Anna
34. Zakrzewska Marzena
35. Górska-Pudlik Elżbieta
36. Gucze Paweł
37. Jachimiak Irena
38. Krupiński Józef
39. Machorowska-Pieniążek Agnieszka
40. Morawiec Tadeusz
41. Pawlik Agnieszka
42. Solarska-Słonicz Ewa
43. Warmuziński Zenon


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-03-30
Ilość odsłon artykułu 997