UCHWAŁA Nr 1217/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1217/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 września 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 409/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach 5-7.10.2018 r.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w związku z art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz uchwały nr 27/2018 ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach), postanawia co następuje:

§1

W uchwale Nr 409/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach 5-7.10.2018 r., §1 otrzymuje brzmienie:

„Przeznaczyć ze środków budżetowych kwotę w wysokości równowartości 400 Euro na uiszczenie opłaty konferencyjnej dla 8 uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego o nazwie „Nowości w medycynie” do Kiszyniowa (Mołdawia), który obędzie się w terminie 5 - 7 października 2018 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                            Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 628