Wybrani delegaci na okręgowy zjazd lekarzy kadencji VII

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 10 lipca 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na kadencję 2013-2017

 

§1

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej "wyborami", przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana uchwałą nr 22/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach z dnia 28.11.2009 r.

§2

1. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013-2017 ustalono uchwałą Nr 43/2012 Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach z dnia 24 października 2012 r. w stosunku 1 delegat na 41 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków
rejonu wyborczego.

2. Liczba osób (członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach) wpisanych na listy rejonów wyborczych wyniosła 16112, w tym: lekarzy 12987 i lekarzy dentystów 3125

3. Wybory przeprowadzono w okresie od 4 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. w 82 rejonach wyborczych powołanych na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, na podstawie uchwały nr 49/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.

4. Wybrano 267 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, w tym lekarzy - 234, lekarzy dentystów - 33

5. Ogólna liczba wybranych delegatów stanowi: 68 %.

6. Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wyborcze, stanowią załącznik nr 1 


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 

 

 

K7.001/07 Będzin

1 . Maciej Hamankiewicz - lekarz
2 . Mirosława Mandat - lekarz
3 . Jarosław Stefaniak - lekarz
4 . Mariusz Włusek - lekarz

 

K7.002/07 Bytom (Szpital Wojewódzki Nr 4+prac. ŚUM+prywatne praktyki + nie wykonujący zawodu + wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Mirosław Dąbal - lekarz
2 . Iwona Kielan-Postek - lekarz
3 . Jacek Kozakiewicz - lekarz
4 . Janusz Milejski - lekarz
5 . Jerzy Pieniążek - lekarz
6 . Krzysztof Pietraszek - lekarz
7 . Andrzej Postek - lekarz
8 . Elżbieta Smętek - lekarz
9 . Adam Szewc - lekarz
10 . Robert Szostak - lekarz
 

K7.003/07 Bytom(Szpital Specjalistyczny Nr 2+pracownicy ŚUM)

1 . Tomasz Biniszkiewicz - lekarz
2 . Piotr Grzesik - lekarz
3 . Jagodziński Leszek - lekarz
4 . Tadeusz Urban - lekarz
 

K7.004/07 Bytom(Szpital Nr 1+pracownicy ŚUM)

1 . Ewa Herba - lekarz
2 . Tomasz Pieniążek - lekarz
3 . Barbara Zatorska - lekarz

 

K7.005/07 Bytom(lekarze spoza rejonów 2,3,4)

1 . Janina Chmurak-Lachendro - lekarz
2 . Urszula Lipowiecka-Kubacz - lekarz
3 . Krzysztof Szczechowski - lekarz

 

K7.006/07 Chorzów

1 . Anna Glanowska - lekarz
2 . Marek Gmerczyński - lekarz
3 . Halina Hiltawska - lekarz
4 . Danuta Korniak - lekarz
5 . Janusz Kozina - lekarz
6 . Żywisław Mendel - lekarz
7 . Gabriela Muś - lekarz
8 . Henryk Potyrcha - lekarz
9 . Beata Reszka - lekarz
10 . Michał Roleder - lekarz
11 . Stefan Stencel - lekarz
12 . Barbara Tabin - lekarz
 

K7.007/07 Czechowice Dz.(Szp.Reumatologiczny Ustroń+Bestwina+Jawiszowice+Bielsko Biała

1 . Zbigniew Bajorek - lekarz

 

K7.008/07 Czeladź+Wojkowice+Mierzęcice+Siewierz+Bobrowniki, Brudzowice, Psary, Siemonia,Sączów, Przeczyce+Rogoźnik, Strzyżowice

1 . Paweł Gruenpeter - lekarz
2 . Grzegorz Iwański - lekarz
3 . Jolanta Janowska-Fabianowicz - lekarz
4 . Mirosława Rogal - lekarz
5 . Ewa Wiązania-Gacek - lekarz

 

K7.009/07 Dąbrowa Górnicza (Szpital Specjalistyczny)+Sławków

1 . Ewa Boryka - lekarz
2 . Bartłomiej Kiszka - lekarz
3 . Janusz Wołkowski - lekarz
4 . Mariusz Ziomek - lekarz

 

K7.010/07 Dąbrowa Górnicza(NZOZ-y+prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Wojciech Bednarski - lekarz
2 . Wojciech Gawlicki - lekarz
3 . Jacek Gawron - lekarz
4 . Cezary Kuboszek - lekarz

 

K7.011/07 Gliwice(Centrum Onkologii)

1 . Krzysztof Olejnik - lekarz
2 . Aleksander Zajusz - lekarz

 

K7.012/07 Gliwice(Gliwickie Centrum Medyczne (dawny Szpital Miejski)+NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny)

1 . Magdalena Rączka-Czech - lekarz
2 . Marek Seredyński - lekarz

 

K7.013/07 Gliwice(Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią+NZOZ "Vito Med"-Szpital)

1 . Jan Miczek - lekarz

 

K7.014/07 Gliwice(OLK+NZOZ "Unia Bracka"+prywatne prakt.+pozostałe podmioty działalności leczniczej)

1 . Ewa Gabzdyl - lekarz
2 . Aleksandra Kardaszewicz - lekarz
3 . Maria Traczewska - lekarz
4 . Radosław Truś - lekarz

 

K7.015/07 Gliwice(NZOZ-y+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Stanisław Borysławski - lekarz
2 . Dariusz Dobosz - lekarz
3 . Janusz Heyda - lekarz
4 . Krystyna Jamróz-Średniawa - lekarz
5 . Ewa Jasiulek-Turyk - lekarz
6 . Wacław Kozioł - lekarz
7 . Władysław Łoś - lekarz
8 . Zbigniew Stefański - lekarz
9 . Ryszard Szozda - lekarz
 

K7.016/07 Jastrzębie Zdrój(Szpital Wojewódzki Nr 2)

1 . Dariusz Konieczny - lekarz
2 . Artur Ploch - lekarz
3 . Marek Wróbel - lekarz
 

K7.018/07 Jaworzno (+Trzebinia, Olkusz, Kraków)

1 . Maciej Finik - lekarz
2 . Andrzej Gruca - lekarz
3 . Julieta Kozłowska-Staniczek - lekarz
4 . Józef Kurek - lekarz
5 . Barbara Opalińska - lekarz
6 . Wiesław Więckowski - lekarz
7 . Grzegorz Wyrobiec - lekarz
 

K7.019/07 Katowice(Centrum Psychiatrii+Szpital Geriatryczny+Szpital Murcki)

1 . Krzysztof Kotrys - lekarz
2 . Dorota Orłowska - lekarz

 

K7.020/07 Katowice(CSK+pracownicy ŚUM)

1 . Andrzej Cholewka - lekarz
2 . Ewa Grzesiak-Kubica - lekarz
3 . Janusz Kośmider - lekarz
4 . Stanisław Ochudło - lekarz
5 . Tomasz Romańczyk - lekarz
6 . Rafał Sołtysek - lekarz
7 . Anna Wojciechowska-Wieja - lekarz
8 . Janusz Zbrojkiewicz - lekarz
 

K7.021/07 Katowice(SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne)

1 . Tomasz Cyzowski - lekarz
2 . Bogusława Czyrnik - lekarz
3 . Szymon Dziedzic - lekarz
4 . Piotr Garbocz - lekarz
5 . Magdalena Kocierz - lekarz
6 . Bogdan Kolebacz - lekarz
7 . Jacek Wilczek - lekarz
8 . Krzysztof Zaorski - lekarz
9 . Jacek Zimoch - lekarz
 

K7.022/07 Katowice(pracownicy ŚUM SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne)

1 . Maria Flak - lekarz
2 . Andrzej Szulc - lekarz

 

K7.023/07 Katowice(SP Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka +pracownicy ŚUM)

1 . Janusz Michalak - lekarz
2 . Grażyna Sobol-Milejska - lekarz

 

K7.024/07 Katowice(Szpital MSWiA)

1 . Jacek Kocot - lekarz
2 . Maciej Kondracki - lekarz
3 . Zygmunt Szwed - lekarz
 

K7.025/07 Katowice(Okręgowy Szpital Kolejowy+Olk-Med sp. z o.o.)

1 . Mariusz Byrski - lekarz
2 . Jolanta Łogiewa-Toborek - lekarz
 

K7.026/07 Katowice(Szpital im.Leszczyńskiego+Stacja Krwiodastwa+Sanepid)

1 . Włodzimierz Migacz - lekarz
2 . Anna Nasiek-Palka - lekarz
3 . Zbigniew Wiąk - lekarz
 

K7.027/07 Katowice("Boni Fratres Catoviensis" NZOZ Szpital Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów)

1 . Wojciech Drozd - lekarz
2 . Maria Janusz - lekarz

 

K7.028/07 Katowice(Szpital Kliniczny Nr1+pracownicy ŚUM na ul.Francuskiej i na ul.Reymonta)

1 . Anna Lis-Święty - lekarz
2 . Jarosław Markowski - lekarz
3 . Iwona Rogala-Poborska - lekarz
 

K7.029/07 Katowice(Szpital Kliniczny Nr5+pracownicy ŚUM)

1 . Rafał Leszczyński - lekarz
2 . Wojciech Maruszczyk - lekarz

 

K7.030/07 Katowice(Szpital św.Elżbiety+Szpital im.Michałowskiego+NFZ+Sąd+Urząd Wojewódzki+Areszt Śledczy+KRUS)

1 . Wiesław Duda - lekarz
2 . Franciszek Hadasik - lekarz

 

K7.032/07 Katowice (SP ZLA "Moja Przychodnia" + NZOZ "Unia Bracka")

1 . Maciej Wawrzyczek - lekarz

 

K7.033/07 Katowice(prywatne praktyki)

1 . Małgorzata Dosiak - lekarz
2 . Anna Harbut-Gryłka - lekarz
3 . Danuta Koturbasz - lekarz

 

K7.035/07 Katowice(lekarze emeryci)

1 . Anna Glińska - lekarz
2 . Józefa Niemcewicz - lekarz
3 . Stefan Pojda - lekarz
4 . Alicja Włodarz - lekarz

 

K7.036/07 Katowice (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej)

1 . Anna Burakowska - lekarz
2 . Wojciech Matuszewski - lekarz

 

K7.037/07 Knurów + Pilchowice + Czerwionka Leszczyny+Gierałtowice

1 . Marek Hildebrandt - lekarz
2 . Danuta Sobiech - lekarz
3 . Marzena Zakrzewska - lekarz
 

K7.038/07 Mikołów+powiat mikołowski

1 . Józef Andrzejewski - lekarz
2 . Jacek Bera - lekarz
3 . Adam Dyrda - lekarz
4 . Ireneusz Fischer - lekarz

 

K7.039/07 Mysłowice

1 . Ilona Cebula-Byrska - lekarz
2 . Wiesław Jurkowski - lekarz
3 . Anna Kies - lekarz
4 . Jerzy Stockfisch - lekarz
5 . Piotr Zastocki - lekarz

 

K7.040/07 Piekary Śląskie

1 . Maciej Dugiełło - lekarz
2 . Andrzej Jasiński - lekarz
3 . Zygmunt Klosa - lekarz
4 . Michał Mielnik - lekarz

 

K7.041/07 Pszczyna+powiat pszczynski

1 . Ludmiła Dolczak - lekarz
2 . Stefan Kopocz - lekarz

 

K7.042/07 Pyskowice,Sośnicowice,Toszek,Rudziniec,Wielowieś

1 . Przemysław Binkiewicz - lekarz
2 . Jerzy Pabis - lekarz
3 . Michał Stępniak - lekarz

 

K7.043/07 Racibórz+powiat raciborski

1 . Krzysztof Orzeł - lekarz
 

K7.044/07 Ruda Śląska(Szpital Miejski Godula + prywatne praktyki)

1 . Aleksander Knapik - lekarz
2 . Elżbieta Stańkowska - lekarz
3 . Kazimierz Swoboda - lekarz
4 . Sławomir Święchowicz - lekarz

 

K7.045/07 Ruda Śląska(Szpital Miejski Bielszowice + nie wyk. zawodu+wykonujący zawód poza granicam+NZOZ "Unia Bracka")

1 . Jakub Czyż - lekarz
2 . Agata Dolega - lekarz
3 . Marek Potempa - lekarz
4 . Harald Woźniok - lekarz

 

K7.046/07 Rybnik+Jejkowice+Świerklany

1 . Leszek Brodala - lekarz
2 . Grzegorz Góral - lekarz
3 . Stefania Łopacz-Stoczek - lekarz
4 . Bogdan Marek - lekarz
5 . Ryszard Michalik - lekarz
6 . Andrzej Muras - lekarz
7 . Andrzej Pluta - lekarz
8 . Stanisław Wencelis - lekarz
9 . Wanda Wenglarzy-Kowalczyk - lekarz
10 . Ewa Włoszczyńska - lekarz
11 . Alicja Wrzoł - lekarz
12 . Anna Wyganowska - lekarz
13 . Urszula Zimoń - lekarz
 

K7.047/07 Rydułtowy+Pszów+Lyski+Gaszowice

1 . Rafał Fidyka - lekarz
2 . Katarzyna Zimońska - lekarz
3 . Piotr Zyzak - lekarz

 

K7.048/07 Siemianowice Śląskie

1 . Eugeniusz Depta - lekarz
2 . Paweł Jamróz - lekarz
3 . Marek Olma - lekarz
4 . Aneta Strzępka - lekarz
 

K7.050/07 Sosnowiec(Centrum Pediatrii + nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Anna Gruenpeter - lekarz
2 . Jadwiga Iwańska - lekarz
3 . Ilona Kwiecień-Czerwieniec - lekarz
4 . Daniel Miklasiński - lekarz
 

K7.052/07 Sosnowiec(SP ZZOZ Szpital Miejski ul.Szpitalna i Zegadłowicza + Obwód Lecznictwa Kolejowego)

1 . Andrzej Gałązka - lekarz
2 . Jacek Olender - lekarz
3 . Jacek Schab - lekarz
4 . Michał Wyciągłowski - lekarz

 

K7.053/07 Sosnowiec(NZOZ-y+Pogotowie Ratunkowe+Hospicjum+Izba Wytrzeźwień+Areszt Śledczy)

1 . Jan Kłopotowski - lekarz
2 . Andrzej Siudyka - lekarz

 

K7.055/07 Sosnowiec(Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego+NZOZ "Unia Bracka"+SP ZOZ)

1 . Jacek Magierowski - lekarz

 

K7.057/07 Tarnowskie Góry(WSP im.Hagera+pracownicy ŚUM+Lubliniec+poradnie I)

1 . Beata Poprawa - lekarz
2 . Kamil Tabor - lekarz
3 . Adam Tiszler - lekarz
 

K7.058/07 Tarnowskie Góry (REPTY)

1 . Wiesław Rycerski - lekarz

 

K7.061/07 Tychy(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny sp.Megrez+Szpital Miejski+Sanepid)

1 . Zbigniew Antosz - lekarz
2 . Marek Krawczyk - lekarz
3 . Maciej Niwiński - lekarz
4 . Andrzej Sielańczyk - lekarz
5 . Beata Wrocławska - lekarz

 

K7.062/07 Tychy+powiat bieruńsko-lędziński

1 . Michał Orszulak - lekarz
2 . Urszula Urbanowicz - lekarz

 

K7.063/07 Wodzisław Śląski(Zespół Opieki Zdrowotnej+Pogotowie+NZOZ-y z Wodzisławia i gmin:Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Radlin)

1 . Mieczysław Gajdosz - lekarz
2 . Maciej Kubicz - lekarz
3 . Michał Zyska - lekarz
 

K7.064/07 Wodzisław Śląski(Szpital Chorób Płuc+prywatne praktyki+nie wyk.zawodu z Wodzisławia i gmin:Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Radlin+ wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Jan Cieślicki - lekarz
2 . Alicja Szczepańska - lekarz

 

K7.065/07 Zabrze(Szpital Kliniczny Nr 1+pracownicy ŚUM+Kliniki na ul. Jordana)

1 . Katarzyna Bąk-Drabik - lekarz
2 . Mieczysław Dziedzic - lekarz
3 . Anna Nowak - lekarz
4 . Anna Pikiewicz-Koch - lekarz
5 . Katarzyna Ziora - lekarz

 

K7.066/07 Zabrze(Śląskie Centrum Chorób Serca+Szpital Specjalistyczny+pracownicy ŚUM)

1 . Monika Bajor - lekarz
2 . Eugeniusz Czecior - lekarz
3 . Andrzej Lekston - lekarz
4 . Krystyn Sosada - lekarz

 

K7.067/07 Zabrze(NZOZ Szpital Miejski+prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+Klinika Chorób Płuc + Klinika na Traugutta+wykonujący zawód poza granicami RP)

1 . Joanna Broja-Gronka - lekarz
2 . Krystian Frey - lekarz
3 . Marek Hawranek - lekarz
4 . Tomasz Kowalski - lekarz
5 . Mieczysław Rajs - lekarz
6 . Beata Spinczyk - lekarz
7 . Andrzej Tyczyński - lekarz
8 . Zygfryd Wawrzynek - lekarz
 

K7.068/07 Zabrze(NZOZy+SPZOZy+Izba Wytrzeźwień+ZUS)

1 . Sławomir Gajewski - lekarz
2 . Wanda Molenda - lekarz

 

K7.069/07 Zawiercie(Szpital Powiatowy+nie wyk zawodu i prywatne praktyki z Zawiercia i powiatu zawierciańskiego

1 . Tomasz Duda - lekarz
2 . Beata Gola-Wałek - lekarz
3 . Dariusz Koclęga - lekarz
4 . Wojciech Mleczko - lekarz
 

K7.070/07 Zawiercie(NZOZy z Zawiercia i powiatu zawierciańskiego+ZLA)

1 . Teresa Bieńko - lekarz
2 . Leszek Kot - lekarz
3 . Zbigniew Rok - lekarz

 

K7.071/07 Żory

1 . Zenon Cholewa - lekarz
2 . Patryk Hyła - lekarz

 

K7.072/07 Będzin+powiat będziński-DENTYŚCI

1 . Urszula Charciarek - lekarz dentysta
2 . Zenon Warmuziński - lekarz dentysta

 

K7.073/07 Bytom (Akademickie Centrum Stomatologii + pracownicy ŚUM)-DENTYŚCI

1 . Grzegorz Dawiec - lekarz dentysta
2 . Dariusz Skaba - lekarz dentysta
3 . Anna Wąsek - lekarz dentysta
 

K7.074/07 Bytom (NZOZy+nie wyk. zawodu + prywatne praktyki+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI

1 . Janina Bić-Szudak - lekarz dentysta
2 . Marianna Dudkiewicz-Koryczan - lekarz dentysta
3 . Andrzej Hanuszewski - lekarz dentysta

 

K7.075/07 Chorzów + Świętochłowice-DENTYŚCI

1 . Jerzy Moskal - lekarz dentysta
2 . Aleksandra Sommerlik-Biernat - lekarz dentysta
3 . Alina Stępnik-Mardzyńska - lekarz dentysta

 

K7.076/07 Dąbrowa Górnicza-DENTYŚCI

1 . Piotr Ziętek - lekarz dentysta

 

K7.077/07 Gliwice+powiat gliwicki (oprócz Knurowa i Pilchowic)-DENTYŚCI

1 . Krystyna Faltus - lekarz dentysta
2 . Elżbieta Górska-Pudlik - lekarz dentysta

 

K7.078/07 Jastrzębie Zdrój+Żory+Zebrzydowice+Wodzisław Śląski+Godów+Gorzyce+Lubomia+Marklowice+Mszana-DENTYŚCI

1 . Henryk Frelich - lekarz dentysta
2 . Anna Stańczyk-Franiel - lekarz dentysta

 

K7.080/07 Katowice(Szpital Kliniczny nr1+pracownicy ŚUM+Zesp. Woj. Przych. Spec.+ZLA "Moja Przychodnia"+OLK+NZOZ-y)-DENTYŚCI

1 . Irena Jachimiak - lekarz dentysta
2 . Iwona Niedzielska - lekarz dentysta

 

K7.081/07 Katowice(prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI

1 . Stanisław Mysiak - lekarz dentysta

 

K7.083/07 Mysłowice-DENTYŚCI

1 . Zbigniew Puszczewicz - lekarz dentysta

 

K7.085/07 Racibórz+powiat raciborski-DENTYŚCI

1 . Norbert Prudel - lekarz dentysta

 

K7.087/07 Rybnik+powiat rybnicki+Rydułtowy+Radlin+Pszów+Knurów+Pilchowice-DENTYŚCI

1 . Antoni Baron - lekarz dentysta
2 . Barbara Goering-Pierożek - lekarz dentysta
3 . Rafał Kiełkowski - lekarz dentysta
4 . Ewa Paszek - lekarz dentysta
5 . Irena Utrata - lekarz dentysta
 

K7.088/07 Siemianowice Śląskie-DENTYŚCI

1 . Halina Borgiel-Marek - lekarz dentysta

 

K7.089/07 Sosnowiec (prywatne praktyki + nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI

1 . Józef Krupiński - lekarz dentysta

 

K7.090/07 Sosnowiec (NZOZy+WSSnr 5+pracownicy ŚUM)-DENTYŚCI

1 . Paweł Gucze - lekarz dentysta
2 . Marcin Mazur - lekarz dentysta

 

K7.092/07 Tarnowskie Góry+Piekary Śląskie(gminy II)-DENTYŚCI

1 . Maria Hoinkis - lekarz dentysta

 

K7.095/07 Zawiercie+powiat zawierciański-DENTYŚCI

1 . Wiesława Dulęba - lekarz dentysta
2 . Adam Jurczak - lekarz dentysta

 

K7.096/07 NZOZ OPIFER

1 . Włodzimierz Majewski - lekarz

 

 

 

Uchwała nr 8/2013
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z udziału oraz z mandatu w wyborach delegatów przez lek. Kamila Tabora oraz rezygnacji z mandatu delegata przez dr n. med. Jolantę Łogiewa-Toborek


Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach postanawia:


§1

1. Przyjąć rezygnację lek. Kamila Tabora z udziału oraz z mandatu w wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym nr K7.057/07 Tarnowskie Góry (WSP im. Hagera + pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie I).
2. Przyjąć rezygnację dr n. med. Jolanty Łogiewa-Toborek z mandatu delegata na okręgowe zjazdy lekarzy kadencji VII w rejonie wyborczym nr K7.025/07 Katowice (Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med sp. z o.o.).


§2

Potwierdzić objęcie mandatu przez:
a) dr n. med. Jerzego Rdesa - rejon wyborczy nr K7.057/07 Tarnowskie Góry (WSP im. Hagera + pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie I),
b) dr n. med. Wojciecha Marquardta - rejon wyborczy nr K7.025/07 Katowice (Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med sp. z o.o.).

§3

Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach do opublikowania w Pro Medico i na stronie internetowej BIP Śląskiej Izby Lekarskiej informacji o wygaśnięciu mandatu i uzyskaniu mandatu przez osoby wymienione w §1 i §2 niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wpłynęła w dniu 14.06.2013 r. rezygnacja lek. Kamila Tabora oraz w dniu 26.06.2013 r. rezygnacja dr n. med. Jolanty Łogiewa-Toborek. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, w razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
Mając na względzie powołany przepis należało przyjąć, że w miejsce rezygnujących lekarzy wstępują odpowiednio: dr n. med. Jerzy Rdes i dr n. med. Wojciech Marquardt.


               Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                                     Okręgowej Komisji Wyborczej

     Ewa Grzesiak-Kubica                                                                     Stanisław Borysławski
 

 


 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-07-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-13
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-07-15
Ilość odsłon artykułu 10795