UCHWAŁA Nr 1662/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1662/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 października 2018 r.

 

w sprawie: wykonania aneksów kuchennych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 12.000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na wykonanie trzech aneksów kuchennych (II i III piętrze oraz na poziomie -1) w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć Jakubowi Wyciślikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą FHU „Keja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

              Skarbnik                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                             Tadeusz Urban
 

      

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 655