UCHWAŁA Nr 13/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 13/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2012

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie §6 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2012, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

      Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 8012