OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW DO OKW Z DNIA 07.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §9 i §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., § 1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Bieńko Teresa
2. lek. Biniszkiewicz Tomasz
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewka Andrzej
5. lek. Dobosz Dariusz
6. lek. Gajdosz Mieczysław
7. lek. Gmerczyński Marek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
10. lek. Heyda Janusz
11. lek. dent. Kiełkowski Rafał
12. lek. Kolebacz Bogdan
13. lek. Korniak Danuta
14. lek. Łopacz-Stoczek Stefania
15. lek. Majewski Włodzimierz
16. lek. Potempa Marek
17. lek. Rdes Jerzy
18. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
19. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
20. lek. Włoszczyńska Ewa
21. lek. Wołkowski Janusz
22. lek. Wyrobiec Grzegorz
23. lek. Zyska Michał

 
Przewodniczący Zjazdu                                                                          Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                         Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ilość odsłon artykułu 4885