UCHWAŁA Nr 14/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 14/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarzy.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysiący złotych 00/100) -ze środków budżetowych - na organizację Bału Lekarzy, który odbędzie się 28 stycznia 2012 r. w Hotelu Angelo w Katowicach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-05
Ilość odsłon artykułu 6367