OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW W OSL Z DNIA 10.01.2014

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 10 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Okręgowego Sądu Lekarskiego


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej Okręgowego Sądu Lekarskiego obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrany został:
- Dyrda Adam

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrani zostali:
- Stencel Stefan,
- Gucze Paweł

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-01-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ilość odsłon artykułu 6884