UCHWAŁA Nr 56/2019 ORL

UCHWAŁA NR 56/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa
do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora
Fundacji „Lekarzom Seniorom”

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965), postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Tadeusza Urbana - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom” z siedzibą w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem, jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  

 

                 Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 386