UCHWAŁA Nr 301/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 301/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: lokowania środków pieniężnych Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. Z 2015 r. poz. 651 ze zm.), §8 ust. 3 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej, w związku z uchwałą ORL Nr 51/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie wyboru banków prowadzących lokatę środków pieniężnych Śląskiej Izby Lekarskiej postanawia:

§1

Ulokować środki finansowe Śląskiej Izby Lekarskiej w wysokości 7.500.000 zł w Banku Pekao S.A. na okres 63 dni z oprocentowaniem 2,1%.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

             Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 3069