Stanowisko Prezydium ORL w sprawie planowanego konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 marca 2017r.

 

w sprawie planowanego konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych

 

Prezydium ORL w Katowicach po zapoznaniu się z projektem dotyczącym
planowanego określenia wielkości etatu przeliczeniowego oraz harmonogramu
pracy lekarzy dentystów w związku ze zbliżającym się postępowaniem
konkursowym w zakresie leczenie stomatologiczne, wyraża swoje zaniepokojenie informacjami przekazanymi przez dyrektora ŚOW NFZ o braku możliwości kontynuowania udzielanie świadczeń zgodnie z porozumieniem zawartym ze ŚIL w dniu 8.04.2016 r.
Zrezygnowanie z zasady zachowania proporcjonalności czasu pracy w stosunku do etatu przeliczeniowego, bez zakazu prawnego jej zastosowania, doprowadzi do nieracjonalnego wykorzystania czasu pracy lekarzy dentystów jako wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.
W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji powstania iluzorycznej dostępności lekarza dla pacjentów bez możliwości udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w systemie nowoczesnej ochrony zdrowia.
Prezydium ORL stoi na stanowisku, że zachowanie proporcjonalności czasu pracy
lekarza dentysty do ilości punktów przypisanych na etat, leży w interesie zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Powinno ono być uwzględnione i jednoznacznie zdefiniowane w projektowanym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

 

                 Sekretarz                                                                     Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 2201